วันนี้จนถึง 20 ส.ค.61 ชวนนักศึกษาศรีปทุุมส่งผลงานประกวด "STORY SRIPATUM" VIDEO CLIP CONTEST 2018

UploadImage
 

สำนักงานประชาสัมพันธ์ เชิญชวนนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 – 4 รวมตัวกันเป็นกลุ่ม 1-5 คน  สมัครส่งผลงานร่วมโครงการประกวดวีดีโอคลิป หัวข้อ "STORY SRIPATUM" VIDEO CLIP CONTEST 2018 ชิงเงินรางวัลพร้อมทุนการศึกษากว่า 80,000 บาท  ระหว่างวันนี้จนถึง 20 สิงหาคม 2561  คลิกสมัครผ่าน http://url.ie/128mv/m ดูรายละเอียดเพิ่มเติม เพจโครงการ SPU VIDEO CLIP Contest

กติกาการส่งผลงานเข้าประกวด
1.สมัครส่งผลงานเป็นทีม โดยสมาชิกใน 1 ทีม ต้องมีจำนวนสมาชิก 1-5 คน
2. แต่ละทีมสามารถส่งผลงานกี่ชิ้นก็ได้ แต่ทีมงานจะเลือกผลงานที่ดีที่สุดเพียงแค่ชิ้นเดียวเพื่อคัดเลือก
3.ผู้เข้าประกวด สร้างสรรค์ผลงานวิดีโอภายใต้หัวข้อ “SPU Story” เป็นเรื่องราวภายในมหาวิทยาลัยศรีปทุม ไม่ว่าจะเป็นมุมมองแบบใดก็ได้ แต่ต้องไม่เป็นเนื้อหาในเชิงลบ หรือสร้างภาพลักษณ์ที่เสื่อมเสียให้กับมหาวิทยาลัย
4. รูปแบบการนำเสนอวิดีโอ สามารถใช้เทคนิคการนำเสนอรูปแบบใดก็ได้ และใช้อุปกรณ์ในการถ่ายทำประเภทใดก็ได้ มีนักแสดงในเนื้อเรื่อง หรือไม่ไม่ก็ได้ ทางโครงการให้อิสระในการส้รางสรรค์ผลงานเต็มที่  ความยาวของผลงาน อยู่ในระยะเวลา 1 นาที - 3 นาที และต้องอัพโหลดเป็น Full HD
5.ทุกทีมต้องเก็บไฟล์ project การตัดต่อเอาไว้ หากทีมใดที่ได้เข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย จะต้องนำส่งไฟล์ project การตัดต่อให้กับทีมงานโครงการ เพื่อนำไฟล์ไปใช้ในการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย
6.ผู้เข้าประกวดต้องกดติดตามเพจโครงการทุกทีม เพื่อรับข้อมูลข่าวสารจากทางโครงการ เพจโครงการจะเป็นช่องทางเดียวในการสื่อสารข้อมูลกับผู้เข้าประกวด  ชื่อเพจโครงการ : SPU VIDEO CLIP Contest
 
ระยะเวลาการประกวด
1.ส่งผลงานตั้งแต่วันที่กรอกใบสมัครเข้าระบบ google form ได้จนถึงวันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561 สิ้นสุดการรับผลงาน เวลา 23.00น.
2. ผู้เข้าประกวดต้องอัพโหลดวิดีโอผ่าน Youtube โดยใช้ Username และ Password ของโครงการ จากนั้นนำ Link วิดีโอมาโพสต์ลงในเพจโครงการ ภายในวันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561 สิ้นสุดการรับโพสต์ผลงานในเพจโครงการ เวลา 23.00น. หากเกินเวลาจะถือว่าเป็นโมฆะ
3.หลังจากทีมงานได้รับผลงานของนักศึกษาแล้ว จะทำการคัดเลือก 20 ทีมที่ผ่านเข้ารอบแรก เพื่อให้มาลุ้นผลการประกวดในวันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องเธียร์เตอร์ อาคาร11 ชั้น3 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม. เวลา 13.00-16.00น.
 
วิธีการตัดสิน
1. ในเพจโครงการจะมีการโหวตผลงานวิดีโอที่ถูกใจมหาชนมากที่สุด ชื่อรางวัล “Popular vote” ซึ่งทุกทีมที่ส่งผลงานเข้าประกวดมีสิทธิ์ได้รับรางวัลนี้ ทีมงานจะนับคะแนนผ่านจำนวนการแชร์โพสต์นั้นๆ นับคะแนนการแชร์จากในเพจของโครงการเท่านั้น ทีมไหนมีการแชร์มากที่สุด ได้รับรางวัล Popular vote ทันที โดยจะนับคะแนนการแชร์ผ่านเพจโครงการ ตั้งแต่วันที่ผู้เข้าสมัครอัพโหลด VDO ลง Page จนถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2561 ในเวลา 23.59 น. การแชร์หลังจากนั้น ไม่มีผลต่อการนับคะแนน
2. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยผ่านการประกวดจากโครงการไหนมาก่อน หรือไม่เป็นผลงานที่ถูกนำไปเผยแพร่จากสื่อไหนมาก่อน ต้องเป็นผลงานที่ถูกถ่ายทำหรือสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อการประกวดในโครงการนี้เท่านั้น
3.การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 
หลักเกณฑ์ในการตัดสิน
1. ความคิดสร้างสรรค์              30 คะแนน
2. เทคนิคการเล่าเรื่อง              30 คะแนน
3. เทคนิคการถ่ายทำ / การตัดต่อ / การใช้แสง / การลำดับภาพ      20 คะแนน
4. การสื่อเรื่องราวภายใต้หัวข้อ “SPU Story”       20 คะแนน
 
รางวัลการประกวด
รางวัลที่ 1 ทุนสนับสนุนการศึกษาจำนวน  30,000 บาท เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
รางวัลที่ 2 ทุนสนับสนุนการศึกษาจำนวน  10,000 บาท เงินรางวัล 8,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
รางวัลที่ 3 ทุนสนับสนุนการศึกษาจำนวน  10,000 บาท เงินรางวัล 6,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
รางวัล Popular Vote เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
 
หมายเหตุ ผลงานการประกวดของทุกทีมถือเป็นลิขสิทธิ์ของทางมหาวิทยาลัยศรีปทุม เพื่อสามารถนำไปใช้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ได้และสามารถตัดต่อแก้ไขเพิ่มเติมได้
 
สอบถามเพิ่มเติม ผู้ประสานงานโครงการ  คุณนรีรัตน์ วสุสุทธิวิทย์ (นิค) 098-286-2325
e-mail : spuvideoclip@gmail.com   ติดต่อ เพจโครงการ : SPU VIDEO CLIP Contest