เชิญชวนนักศึกษาออมอย่างพอเพียง กอช. ต้นกล้าการออม มหาวิทยาลัยศรีปทุม

UploadImage
 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม  จับมือ กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)   
ขอเชิญนักศึกษา ออมอย่างพอเพียง
“กอช. ต้นกล้าการออม มหาวิทยาลัยศรีปทุม” 
ดาวโหลดใบสมัครสมาชิก กอช.
http://www.nsf.or.th/images/dowload/2561/FRM-01-610220.pdf

ยื่นเอกสารใบสมัคร ได้ทุกวันจันทร์ – วันศุกร์  เวลา 09.00 – 16.30 น.
สำนักงานทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชั้น 6
อาคารกิจกรรมนักศึกษา (อาคาร 10) มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.

รายละเอียดการออมกับ กองทุนการออมแห่งชาติ
1.  แนะนำการเป็นสมาชิก กอช. คลิกอ่านเพิ่มเติมที่นี่
2. ออมอย่างไรให้ได้บำนาญ คลิกอ่านเพิ่มเติมที่นี่
3. TVC กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) คลิกดูที่นี่ 
4. ข้อมูลประชาสัมพันธ์ กอช. คลิกดูได้ที่นี่

ผู้มีสิทธิสมัคร
-อายุ 15 -60 ปี  มีสัญชาติไทย
ไม่อยู่ในระบบสวัสดิการบำเน็จบำนาญอื่นๆของรัฐ
ผู้ประกันตน ม.40 ทางเลือก 1
ผู้ไม่มีสิทธิสมัคร
-ข้าราชการประจำ (มีบำเหน็จบำนาญ) 
ผู้ประกันตน ม.33,  ม.39, ม.40 ทางเลือก 2 (มีบำเหน็จ)