ฟังTech Talk Season2 #8 เคล็ดลับระดมทุนร้อยล้าน สร้างธุรกิจ Startup Claimdi

UploadImage
 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
เชิญชวนฟัง Tech Talk Season2 #8
“เคล็ดลับระดมทุนร้อยล้าน เพื่อสร้างธุรกิจ Startup Claimdi
จากประสบการณ์จริง นำงานวิจัยสู้ Funding Series A”

โดย ดร.ชูพรรณ โกวานิชย์
Senior Executive Vice President บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
ณ ห้องออดิทอเรียม 1 ชั้น 14 ตึก 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.
สำรองที่นั่งได้ที่ : https://goo.gl/forms/mp438YpFrt3NkLe42