เชิญชวนส่งภาพถ่ายเข้าประกวด Yes SPU Photo Contest : มุมที่ใช่ นี่ไงศรีปทุม

UploadImage
 

เนื่องในโอกาส มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครบรอบ 48 ปี
ขอเชิญชวนนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม ระดับปริญญาตรี ทุกชั้นปี
ส่งภาพเข้าประกวด Yes SPU Photo Contest : มุมที่ใช่ นี่ไงศรีปทุม

ไม่ว่าจะเป็นภาพวิว ภาพคณาจารย์ ภาพเพื่อน สัตว์ หรือสิ่งของ
ขอเพียงเป็นภาพที่บ่งบอกความเป็น SPU ส่งมาชิงรางวัลได้เล้ยยยยย....


รางวัลที่ 1  :  เงินสดมูลค่า 6,000 บาท  พร้อมทุนการศึกษา 30,000 บาท
รางวัลที่ 2  :  เงินสดมูลค่า 4,000 บาท  พร้อมทุนการศึกษา 10,000 บาท
รางวัลที่ 3  :  เงินสดมูลค่า 2,000 บาท  พร้อมทุนการศึกษา 10,000 บาท
Popular Vote  :  เงินสดมูลค่า 2,000 บาท  

เปิดรับผลงานตั้งแต่วันนี้ – 16 กุมภาพันธ์ 2561 **(ขยายเวลา)

กฎกติกา
ส่งผลงานเป็นไฟล์ภาพสกุล .jpg ที่มีขนาดไม่ต่ำกว่า 4 Mb
(จะใช้กล้อง Pro , DSLR , Mirror Less หรือจะเป็นมือถือก็ได้... !!)
*ภาพต้องไม่ผ่านการตกแต่งจนเสียความเป็นจริงมากเกินไป (ปรับได้เล็กน้อย)

ส่งไฟล์ภาพ ระบุชื่อและนามสกุล คณะที่เรียน เบอร์โทรศัพท์
พร้อมเขียนคำบรรยาย 2 – 3 บรรทัด มาที่
Email : nuttapon.di@spu.ac.th
หรือส่งเป็น CD ด้วยตนเองที่ สำนักงานประชาสัมพันธ์  ชั้น 4 อาคาร 1

เกณฑ์ในการตัดสิน
 - ความคิดสร้างสรรค์
 - องค์ประกอบภาพ 
 - เทคนิคการถ่ายภาพและการใช้แสง
 - เนื้อหาของภาพ

ประกาศผล วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561
ณ Exhibition Hall ชั้น 1 อาคาร 11