เสริมความรู้สู่ความเป็นมืออาชีพ เปิดประตูสู่โลกการทำงาน ! เด็กสหกิจศึกษา SPU รุ่นที่ 31

UploadImage
 

UploadImage

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษารุ่นที่ 31 (ภาคการศึกษาที่ 2/2560)  เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง เพื่อเสริมความรู้และแนะนำขั้นตอนแนวทางในการปฎิบัติงานสหกิจศึกษา SPU สู่ความเป็นมืออาชีพและมีคุณภาพ ตอบโจทย์บัณฑิตคุณภาพสู่ตลาดงาน Thailand 4.0  ให้กับนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาSPU โดยมีผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีพร้อมกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา

UploadImage

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา รุ่นที่ 31 (ภาคการศึกษาที่ 2/2560) พร้อมให้โอวาทแก่นักศึกษาก่อนออกไปปฏิบัติงานตามโครงการสหกิจศึกษาฯ โดยมีจุดมุ่งหมายให้บัณฑิตสามารถปฏิบัติงานได้ทันทีอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพภายหลังสำเร็จการศึกษา ต่อจากนั้นเป็นการเรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง กับบรรยายสุดพิเศษโดยวิทยากรคุณภาพมืออาชีพ ในหัวข้อ “เทคนิคการสร้าง Linkedin”โดย ดร.วรสรวง  ดวงจินดา ผู้อำนวยการสำนักการจัดการศึกษาออนไลน์  และการบรรยายพิเศษในหัวข้อ ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาให้สำเร็จด้วยกลยุทธ์ ROV” โดย คุณนรภัทร งามสอาด HR Specialist Recruitment บริษัท เมเจอร์ ซึนีเลพ็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) เพื่อเสริมความรู้และแนะนำขั้นตอนแนวทางในการปฎิบัติงานสหกิจศึกษา SPU สู่ความเป็นมืออาชีพและมีคุณภาพ ตอบโจทย์บัณฑิตคุณภาพสู่ตลาดงาน Thailand 4.0  ในสถานประกอบการต่อไป

UploadImage

UploadImage

และต่อด้วยการบรรยายสรุป เรื่อง การเรียนรู้เอกสาร และช่องทางการสื่อสารเมื่อไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาโดยอาจารย์สำรวย  เหลือล้น รองผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ บรรยายในหัวข้อ “การรู้เอกสารและช่องทางการสื่อสารเมื่อไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา” เพราะการที่นักศึกษาสหกิจศึกษาที่กำลังจะออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการในฐานะพนักงานคนหนึ่งขององค์กรจึงมีจำเป็นที่จะต้องเข้าใจและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นและเข้าใจแนวทางในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี โดยช่วงสุดท้าย อาจารย์หทัยรัตน์ บัณฑิตยารักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้กล่าวขอบคุณและมอบของที่ระลึกให้กับทีมวิทยากรคุณภาพ ณ บัวหลวงแกรนด์รูม ชั้น 5 อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา


UploadImage

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยศรีปทุม โทร.0-2579-1111 ต่อ1002,1124,1125,1126,1118,1184-5,1000 โทรสาร 0 2579 4666  เว็บไซต์ https://www.spu.ac.th/   หรือติดตามกิจกรรมต่างๆได้ที่ https://www.facebook.com/PRSripatum.bk/
หรือเยี่ยมชมวิดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยศรีปทุมได้ที่ https://www.youtube.com/user/SPUFriends
#SRIPATUM #SPU #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง #SPUสร้างผู้ประกอบการ


UploadImage

UploadImage