เรียนรู้สู่การปฎิบัติจริง! ทัวร์ท่องเที่ยวระหว่างประเทศ Trip ฮ่องกง-มาเก๊า @ เด็กการจัดการการท่องเที่ยว SPU

UploadImage
 

UploadImage

นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชั้นปีที่3 เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ในการฝึกภาคสนามก่อนสำเร็จการศึกษาออกไปสู่โลกของการปฎิบัติงานจริงในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ด้วยการดำเนินการจัดทริปทัวร์ท่องเที่ยวระหว่างประเทศ Trip ฮ่องกง-มาเก๊า (โปรแกรม 3 วัน 2 คืน) ซึ่งเป็นการลงมือปฏิบัติงานจริงในต่างแดน และเรียนรู้วัฒนธรรม ตลอดจนเรียนรู้กระบวนการการจัดการท่องเที่ยวในประเทศนั้นๆ ตามหลักสูตรมาตรฐานสากล ตอบโจทย์การพัฒนาภาคอุตสาหกรรมบริการ 4.0

UploadImage

วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการกิจกรรมทัวร์จำลอง โดยให้นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชั้นปีที่ 3 จำนวน 70 คน ฝึกปฏิบัติจริงในการจัดการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ Trip ฮ่องกง-มาเก๊า (โปรแกรม 3 วัน 2 คืน) ซึ่งเป็นการลงมือปฏิบัติงานจริงในต่างแดน และเรียนรู้วัฒนธรรม ตลอดจนเรียนรู้กระบวนการการจัดการท่องเที่ยวในประเทศนั้นๆ ตามหลักสูตรมาตรฐานสากล เพื่อเรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง เรียนรู้การปฎิบัติงานจริงและการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าต่างๆตลอดจนฝึกการบริหารจัดการเพื่อให้การบริการการท่องเที่ยว ประสบความสำเร็จอย่างมีคุณภาพมาตรฐานความเป็นมืออาชีพต่อไป

UploadImage

โดยในทริปนี้ได้จัดเดินทางท่องเที่ยวในสถานที่สำคัญๆ  อาทิ ในวันแรก เดินทางสู่ฮ่องกง โดยสายการบินฮ่องกงแอร์ไลน์ ชมหาดทรายรีพัลส์เบย์ ไหว้ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ชมวิวบนยอดเขาวิคตอเรีย จุดชมวิวที่สวยที่สุดของฮ่องกง ไหว้พระวัดหวังต้าเชียน ชอปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย ชม Symphony of Light เข้าพักโรงแรม 4 ดาว ที่ MA TAU WAI HOTEL

วันที่ 2 เดินทางสู่มาเก๊าโดยเรือเฟอร์รี ชมเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล วัดอาม่า ชิมทาร์ดไข่ ชมวิหารเซนต์ปอล ชอปปิ้งย่านเซนาโด้สแควร์ ชม THE VENETIAN MACAU  สัมผัสบรรยากาศหอไอเฟล
วันที่3 ไหว้พระวัดแชกงหมิว หรือวัดกังหันนำโชค ชมโรงงานจิวเวอร์รี นั่งกระเช้านองปิง ไหว้ขอพระใหญ่ วัดโป่งหลิน ชอปปิ้งที่ Citygate Outlet Mall 
ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นประสบการณ์การเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษาในการก้าวเข้าสู่เส้นทางการทำงานในอุตสาหกรรมการบริการการท่องเที่ยว เพื่อพร้อมเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการต่อไปในอนาคต

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage