ม.ศรีปทุม จัดพิธีวางพานพุ่มเงิน-พุ่มทองถวายราชสักการะใน “วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร”

UploadImage
 

( ๔ ธ.ค.๖๐ : มหาวิทยาลัยศรีปทุม ) มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดพิธีวางพานพุ่มเงิน-พุ่มทองถวายราชสักการะ ใน “วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร” โดยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา พร้อมกันนี้ รศ.ดร. ณรงค์ อยู่ถนอม รองอธิการบดี ได้ให้เกียรติเป็นผู้นำอ่านบทราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และร่วมรับชมการแสดงรำถวายพระเกียรติจากนักศึกษาจากศูนย์ศิลปวัฒนธรรมในชื่อชุด “พ่อของแผ่นดิน”