เชิญชมผลงานนิทรรศการภาพวาด ของนักศึกษาและคณาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และคณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม

UploadImage
 


The  Marigold  Street  Art  in  Bangkok  2017 วาดด้วยรัก ภักดิ์ด้วยใจ” 
ณ บริเวณลานซังเคน ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว

ชื่อภาพ : ธ สถิตในใจไทย ตราบนิจนิรันดร์ : ผลงานคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

แนวความคิด : "องค์ภูมิพล"  เอกบรมจอมกษัตริย์ขัตติยะ อัครศิลปินปิ่นสยาม 
ทฤษฎีใหม่สอนเกษตรทั่วเขตคาม ฝนหลวงยามโปรยปรายร้ายกลับดี เศรษฐกิจพอเพียงหล่อเลี้ยงชาติ
พระบิดาวิทยาศาสตร์ประกาศศรี ทศธรรมนำพสกปกชีวี  อัญชุลีภูมิพลแห่งชนไทย

การถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร 
พระผู้เป็นที่รักยิ่งของชนชาวไทย การทรงพระราชกรณียกิจ มากกว่า 4,000 โครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น 
สีที่ใช้จะเป็นสีที่แสดงถึงความอาลัยของการจากไป (ดอกดาวเรือง) ซึ่งเป็นดอกไม้ประจำพระองค์จะคงไว้ซึ่ง สีเหลือง 
เพื่อแสดงถึงความนึกถึงคิดถึง อยู่ตราบนานเท่านานๆ พระองค์จะอยู่ในดวงใจของประชาชนตลอดกาล

 
ชื่อภาพ : "พ่อหลวงปวงชาวไทย" : ผลงานคณะดิจิทัลมีเดีย
 
 
 แนวความคิด : ระลึกนึกถึง องค์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ผู้เปรียบเสมือนพ่อของชาวไทยทั้งชาติ ในพระจริยวัตรต่างๆ เพื่อเป็นการน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยวภาพสะท้อนถ่ายทอดถึงพระองค์ท่าน 
ซึ่งถ่ายทอดด้วยเทคนิคการวาดภาพด้วยโทนสี ขาวดำ และสี เหลืองของดอกดาวเรือง