บัญชี ศรีปทุม นำนศ.จักรพงษภูวนาถ ชมโปรแกรมจำลอง ERP

UploadImage
 

( 14 พ.ย.60 : มหาวิทยาลัยศรีปทุม) คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ต้อนรับนักศึกษาสาขาวิชาบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนาถ เพื่อให้ได้รับประสบการณ์จริง โดย อาจารย์ชัยสรรค์ รังคะภูติ เป็นวิทยากรพร้อมบรรยายและแนะนำการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปประเภทวางแผนทรัพยากรองค์กร Enterprise Resource Planning Program (ERP) เป็นโปรแกรมสำเร็จรูปที่นิยมในบริษัทใหญ่ใช้งานอยู่ เช่น บ.ปตท. จำกัด(มหาชน),บ.SCG จำกัด(มหาชน),บ.การบินไทย จำกัด(มหาชน),การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย,บ.บางจาก คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด(มหาชน) เป็นต้น