เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง อาจารย์ชัยสรรค์ รังคะภูติ นิเทศงานสหกิจนานาชาติ ณ เมืองเวียงจันทน์ สปป.ลาว

UploadImage
 

นักศึกษาบัญชี SPU เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง

อาจารย์ชัยสรรค์ รังคะภูติ นิเทศงานสหกิจนานาชาติ ณ เมืองเวียงจันทน์ สปป.ลาว 
บริษัท KPMG (Big4 บริษัทตรวจสอบบัญชีที่ใหญ่ 1 ใน 4 ของโลก) 
ได้รับคำชื่นชมจากผู้บริหารของบริษัทว่า นักศึกษาจากคณะบัญชี มีความสามารถในการเรียนรู้งานด้านสอบบัญชีได้เร็ว ปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมที่สปป.ลาวได้ดี และมีโอกาสได้งานทำต่อที่บริษัทหลังจากฝึกสหกิจแล้วเสร็จ