เปิดโลกกิจกรรม SPU'60

UploadImage
 

สโมสรนักศึกษา ร่วมกับ ศูนย์กิจกรรมพัฒนานักศึกษาและชุมชนสัมพันธ์
กลุ่มงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม
เชิญชวนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคณะ

เลือกชมรมที่รัก สมัคร ชมรมที่ชอบ กว่า 26 ชมรม
ในงาน “เปิดโลกกิจกรรม ประจำปี 2560”
ระหว่างวันที่ 15 - 16 พฤศจิกายน 2560
เวลา 10.00 - 16.00 น.
ณ ลานกิจกรรม ด้านหน้าอาคารกิจกรรมนักศึกษา (อาคาร 10)
มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.