วิศวะ ม.ศรีปทุม คว้าโล่ห์ “สะพานเหล็กจำลอง ระดับอุดมศึกษา”

UploadImage
 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดการแข่งขันสะพานเหล็กจำลอง ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560  (U-Bridge Open 2017)  ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยทีมจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า คว้ารางวัลชนะเลิศ ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม


 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รางวัลชนะเลิศ
UploadImage

 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รองชนะเลิศอันดับ1
UploadImage

 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รองชนะเลิศอันดับ2
UploadImage 


มหาวิทยาลัยศรีปทุม รองชนะเลิศอันดับ3
UploadImage