ความสำคัญของภาษา ในการค้าระหว่างประเทศ หัวใจของธุรกิจ กับ บริหารธุรกิจ ศรีปทุม

UploadImage
 

(11 พ.ย.60 : อาคาร30ปีศรีปทุม)  การค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เชิญ คุณเปรมวดี ลิ้มมงคล IT Sourcing Manager CIMB Thai Bank บรรยายพิเศษ “ภาษาอังกฤษสำหรับการค้าระหว่างประเทศ” เพื่อเสริมสร้างความเป็นมืออาชีพให้นักศึกษา โดยวิทยากรเล่าประสบการณ์ผ่านมุมมองของคนทำงาน พร้อมทั้งแนะนำเทคนิคสำคัญในการใช้ภาษากับงานการค้าระหว่างประเทศ”