เริ่มต้นธุรกิจการบิน แบบศรีปทุม กับมืออาชีพ “สฤทธิ์ ตันตราภรณ์”

UploadImage
 

(11 พ.ย.60 : อาคาร30ปีศรีปทุม) คุณสฤทธิ์ ตันตราภรณ์ อดีตผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ จำกัด ให้เกียรติมาบรรยายพิเศษ เรื่อง “It’s YOUR TIMING TO FLY” ให้นักศึกษาสาขาการจัดการธุรกิจการบิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับธุรกิจการบิน ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน เช่น ประเภทของเครื่องบิน ลักษณะของเครื่องบินแต่ละชนิด จนถึงกลยุทธ์การบริหารจัดหารกับลูกค้า เพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด