TAX Free Zone ตลาดค้าเสรี จุดแข็งของโลจิสติกส์ยุคใหม่ กับ โลจิสติกส์ ศรีปทุม

UploadImage
 

(11 พ.ย.60 : มหาวิทยาลัยศรีปทุม) คุณสุภา ศุขภะวัน ผู้ช่วยผู้จัดการ บริษัท แอลวี ออโตเมชั่น จำกัด บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ งานด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่เกี่ยวข้องกับการค้าเสรีและเขต Free Zoneให้ นักศึกษา ภาควิชา โลจิสติกส์ เห็นถึง การเปลี่ยนแปลงของโลกการค้ายุคใหม่ และการตอบโจทย์ธุรกิจโลจิสติกส์ใน โลกปัจจุบัน ผู้ประกอบการจำเป็นต้องปรับตัวตามเศรษฐกิจการค้าเสรีเพื่อให้ครอบคลุมระบบโลจิสติกส์แบบครบวงจร ด้วยการทำคลังสินค้าในพื้นที่เขตปลอดอากรทั้งนี้เพื่อเพิ่มศักยภาพและสร้างโอกาสในการทำธุรกรรมทางการค้าตามแนวพัฒนาระบบขนส่งโลจิสติกส์ของประเทศพร้อมทั้งแนะนำเทคนิคการสร้างแรงจูงใจ เพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น