SPU จับมือ บริษัท แทรเวล คลิก (ประเทศไทย) ร่วมสร้างบัณฑิตตามมาตรฐานการท่องเที่ยว

UploadImage
 

SPU  จับมือ บริษัท แทรเวล คลิก (ประเทศไทย) ร่วมสร้างบัณฑิตตามมาตรฐานการท่องเที่ยว
สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
จัดพิธีลงนามความร่วมมือ ทางวิชาการกับ บริษัท Travel Click (Thailand) Co.,Ltd. เพื่อรับนักศึกษา
เข้าฝึกปฏิบัติงานกับบริษัทฯ ซึ่งเป็นการส่งเสริมสนับสนุน ให้นักศึกษาได้นำความรู้ที่ได้จากในห้องเรียนไปประยุกต์
ใช้งานจริง พร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพ และเพิ่มทักษะจากประสบการณ์ทำงานจริงกับบริษัทระดับแนวหน้าในอุตสาหกรรม

โดยมีอาจารย์สละ แย้มมีกลิ่น ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
และ คุณศิริพร ยศยังเยาว์ ผู้จัดการทรัพยากรมนุษย์และธุรการผู้แทนจาก บริษัท Travel Click เป็นผู้ลงนามในครั้งนี้

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560
ณ ห้องประชุมใหญ่
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน

บริษัท แทรเวล คลิก (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งขึ้นในช่วงต้นปี 2004 โดยกลุ่มผู้บริหารที่มีประสบการณ์ด้านอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวมาอย่างยาวนาน ทั้งการออกตั๋ว การจัดทัวร์ท่องเที่ยว และการจองโรงแรม การให้บริการของบริษัท
แทรเวล คลิก (ประเทศไทย) จำกัดมีความน่าเชื่อถือเป็นอย่างยิ่ง โดยมีการจัดตั้งและมีคุณสมบัติที่ครบถ้วนตาม
กรอบกฏเกณท์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และอีกทั้งยังมีเงินทุนสำรอง (ชำระเต็มจำนวน) กับ องค์กร
IATA (International Air Transport Association) โดยมีเลขอนุมัติคือ 353 0717 1 จากประสบการณ์โดยตรง
ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารที่มีมากกว่า 25 ปี และทีมงานมีความเข้าใจความต้องการของลูกค้าองค์กรเป็นอย่างดี
ทำให้การบริการของบริษัท แทรเวล คลิก (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับความไว้วางใจและพึงพอใจจากลูกค้ามากมาย

เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง เรียนที่ มหาวิทยาลัยสรีปทุมศรีปทุม
#47ปีSPU #วิทยาลัยท่องเที่ยวและการบริการ #มหาวิทยาลัยศรีปทุม