“รักษามาตรฐานการศึกษา” ม.ศรีปทุม รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน

UploadImage
 

ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหารและคณาจารย์ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.บุญวัฒน์ อัตชู ข้าราชการบำนาญ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พร้อมคณะกรรมการ ในโอกาสเข้าตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคาร 11  ชั้น 1 โซน C มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.