Service 4.0 กลยุทธ์ในการจัดการบริการอย่างเหนือชั้น กับ บริหารธุรกิจ ศรีปทุม

UploadImage
 

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการ “THE BUSINESS PROFESSIONAL” กับ การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “การบริการลูกค้าที่แตกต่างอย่างเหนือชั้น” โดย เจ้าของสโลแกนที่ฮิตติดหู  “ใครใครก็..บินได้” คุณนิรุธ ศรีพวาทกุล ผู้อำนวยการฝ่ายการพาณิชย์ สายการบิน แอร์เอเชีย X อดีต ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ พร้อมเล่าประสบการณ์และเทคนิคการบริการอย่างเหนือชั้นและเหนือความคาดหวัง โดยนำมาใช้เป็นกลยุทธ์ในการบริหารจัดการกับลูกค้าเพื่อสร้างความพึงพอใจการสร้างความประทับใจในการบริการ ณ ห้อง 9-905  ชั้น 9  อาคาร 30 ปี ศรีปทุม ( อาคาร 9) เมื่อวันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2560