วิศวะ ม.ศรีปทุม เปิดสนามแข่งขันสะพานเหล็กจำลองอุดมศึกษา ปี 2560 (U-Bridge Open 2017) ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

UploadImage
 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม  เชิญชวนร่วมชมการแข่งขันให้นักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ในการแข่งขันสะพานเหล็กจำลอง ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560  (U-Bridge Open 2017) ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ระหว่างเวลา 08.30 – 19.00 น. ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 อาคารสยามบรมราชกุมารี  (อาคาร 5) มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.

กำหนดการ
08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขัน พร้อมส่งไฟล์นำเสนอ ณ จุดรับไฟล์
09.00 - 09.10 น. พิธีเปิดการแข่งขันสะพานเหล็ก
09.10 - 09.30 น. แนะนำโครงการวิศวกรสีขาว โดย บริษัท โปรเจคแพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
09.30 - 09.45 น. ชี้แจงกติกาและขบวนการแข่งขัน
09.45 น.           เริ่มแข่งขันสร้างสะพาน (แยกสนามประเภท Classic และ Open)
10.45 -18.00 น. ผู้แข่งขันนำเสนอแนวคิด วิธีการออกแบบ และทดสอบสะพาน (แยกสนามประเภท Classic และ Open)
18.00 - 18.20 น. สรุปผลการแข่งขัน
18.30 - 19.00 น. มอบรางวัลและพิธีปิดการแข่งขัน
หมายเหตุ กำหนดการการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

คลิกเพิ่มเติม https://www.facebook.com/steel.bridge.competition