บัญชี ศรีปทุม ชวนนักเรียน ปวช.-ปวส. แข่งขันตอบปัญหาบัญชี ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

UploadImage
 

คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ร่วมกับ สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย
และสมาคมสำนักงานบัญชีคุณภาพ

เชิญชวนนักเรียนระดับ ปวช. และ ปวส.
ร่วมการแข่งขันตอบปัญหาทางด้านการบัญชี สำหรับนักเรียนระดับ ปวช. และ ปวส.
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2560
เวลา 08.30-16.30 น.
ณ บัวหลวง แกรนด์รูม อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ ชั้น 5
มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.

สอบถามโทร. 0 2579 1111 ต่อ 2374-5