ก้าวไปด้วยกัน! IT ศรีปทุม จับมือ บ. Nitto Denko Asia ยักษ์ใหญ่สิงคโปร์ เพื่อสร้างนวัตกรรม ตอบโจทย์โลกปัจจุบัน

UploadImage
 

ผศ. ดร. วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม และดร.วิศิษฐ ทวีปรังสีพร กรรมการผู้จัดการ จากบริษัท Nitto Denko Asia Technical Centre Pte. Ltd. (Singapore) ผู้นำในการผลิตอุปกรณ์นวัตกรรมที่ตอบโจทย์ในโลกยุคปัจจุบัน ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อพัฒนางานวิจัย และพัฒนาศักยภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้สามารถตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม พร้อมทำงานจริงในอนาคต 
ทั้งนี้มี รศ.ดร. ณรงค์ อยู่ถนอม รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม และผศ.ดร.ธนา สุขวารี คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม รวมทั้งผู้บริหาร มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกันในครั้งนี้ ณ Board Room อาคาร 11 ชั้น 14 มหาวิทยาลัยศรีปทุม