ว.โลจิสติกส์ ศรีปทุม จัดการบรรยาย “เส้นทางอาชีพด้านการจัดซื้อในธุรกิจโลจิสติกส์และซัพพลายเชน” คุณอกนิษฐ์ สมิตะพินทุ นายกสมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลา

UploadImage
 

คุณอกนิษฐ์ สมิตะพินทุ นายกสมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย กับการบรรยาย ในหัวข้อ “เส้นทางอาชีพด้านการจัดซื้อในธุรกิจโลจิสติกส์และซัพพลายเชน” โดยเป็นการบรรยายพิเศษในรายวิชา BUS200 บัณฑิตในอุดมคติจัดโดย วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน การบรรยายในครั้งนี้เป็นการแนะนำให้นักศึกษาเข้าใจในโลจิสติสก์และซัพพลายเชนเพื่อในการประกอบอาชีพและเข้าใจในหลักการของโลจิสติกส์ ณ อาคารเอนกประสงค์ เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2560