สร้างแบรนด์ (Personal Branding) อย่างไร ให้เข้าตา กับ คุณนทษร สุขสารอมรกุล ผู้อำนวยการหลักสูตร บริษัท knc training center

UploadImage
 

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "Personal Branding" โดยได้คุณนทษร สุขสารอมรกุล ผู้อำนวยการหลักสูตร บริษัทknc training center มาเป็นผู้บรรยายพิเศษ โดยเป็นการบรรยายพิเศษในรายวิชา BUS200 บัณฑิตในอุดมคติจัดโดย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ณ ห้อง 905 ชั้น 9 อาคาร 30 ปี ศรีปทุม (อาคาร 9) เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2560