นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติศรีปทุม เข้าชมพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย

UploadImage
 

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติชั้นปีที่ 1 ได้เข้าชมพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย (Thai Human Imagery Museum) ซึ่งเป็นการเปิดประสบการณ์การเรียนรู้จริง เป็นส่วนหนึ่งของวิชา Thai Studies และ Comparative Society and Cultures การเข้าเยี่ยมชมในครั้งนี้ได้รับความเข้าใจถึงศิลปวัฒนธรรมและประเพณีความเป็นมาของไทย ในยุคสมัยต่างๆผ่านรูปปั้นหุ่นขี้ผึ้ง