สาขาวิชาธุรกิจการบิน ศรีปทุม พาน้องๆบินไปกับ SPU Airline ในการอบรม “การปฏิบัติงานบนเครื่องบิน...เส้นทางอาชีพในฝัน”

UploadImage
 

วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ สาขาวิชาธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยศรีปทุม พาน้องๆม.6 อบรม การปฏิบัติงานบนเครื่องบิน...เส้นทางอาชีพในฝัน พร้อมได้รับเกียรติจาก ดร.มณฑิชา เครือสุวรรณ์ คณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ กล่าวเปิดโครงการ พร้อมได้พูดแนะนำคลาสแรกด้วยการสอน การดูแลตัวเองเสริมบุคลิกภาพ โดยการอบรมในครั้งได้สาธิตวิธีการใช้บริการต่างๆตั้งแต่รับตั๋ว จนถึงการรับบริการบนเครื่องบน SPU Airline ณ อาคาร 40 ปี ศรีปทุม ชั้น 3 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2560