ภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ ศรีปทุม เปิดโครงการภาษาจีนเบื้องต้น เรียนหลักสูตรระยะสั้น

UploadImage
 

คณะศิลปะศาสตร์ สาขา ภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ เปิดคอร์สพิเศษเรียนภาษาจีนเบื้องต้น หลักสูตรระยะสั้น เน้นวิธีการพูดและฟังเพื่อใช้ในการสื่อสารภาษาจีน เนื่องเห็นว่าในปัจจุบันภาษาจีนได้เข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมากในชีวิตประจำวัน และในเชิงธุรกิจ ทำให้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการใช้ภาษาจีนในปัจจุบันจึงเปิดหลักสูตรระยะสั้นเพื่อศึกษา ในวันนี้เป็นการเรียนภาษาจีนเบื้องต้นกับภาษาจีนพินอินและการทักทาย แนะนำตนเอง โดยมีผู้สนใจเป็นจำนวนมาก ทั้งนักศึกษาและ บุคลากรภายใน มหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560