SPU : วิทยาลัยนานาชาติ ม.ศรีปทุม ร่วมถวายความอาลัยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิ

UploadImage
 

UploadImage

อาจารย์จิณดา เตชะวณิช รองอธิการบดีและผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม นำผู้บริหารคณาจารย์   เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม  วางพานพุ่มดอกไม้ และลงนามในสมุด เพื่อถวายความอาลัยเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช  ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ และร่วมลงนามถวายความอาลัย ณ  บริเวณโถงกลาง ชั้น 1  อาคาร ดร.สุข  พุคยาภรณ์  มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน)  เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2560
Sripatum International College, Sripatum University
TEL.. : (+66) 2579 1111 Ext. 1301, 1018, 1304(中文) Mobile: (+66) 64 073 1132, (+66) 81 179 7888 (中文)    FAX. : (+66) 2558 6868  website : https://www.spu.ac.th/fac/intl/
E-Mail : intl@spu.ac.th, QQ(微信): 66358027 幸老师 For Airline Business and International Hospitality--SHML, Facebook : https://www.facebook.com/SPU.Inter
#SRIPATUM #SPU #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง #SPUสร้างผู้ประกอบการ # Sripatum International College

UploadImageUploadImage