จัดโครงการผู้บริหารและอาจารย์ที่ปรึกษาพบผู้ปกครองและนักศึกษา

UploadImage
 

SPU เพราะคุณคือคนสำคัญ Retain not Retire เอาใจใส่ใกล้ชิด เพื่อจุดหมายเดียวกัน

วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการผู้บริหารและอาจารย์ที่ปรึกษา
พบผู้ปกครองและนักศึกษา ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยต่ำกว่า 2.00

บรรยากาศเป็นกันเอง ผู้บริหาร อาจารย์ที่ปรึกษาให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด ผู้ปกครองและนักศึกษาต่างให้ความสำคัญ
และนักศึกษาทุกคนพร้อมจะปรับพฤติกรรมการเรียน เพื่อเกรดเฉลี่ยที่เพิ่มมากขึ้นตามเป้าหมาย

จับมือไว้เราจะไป...ไปด้วยกัน...หากใครล้ม...เราจะดึงกันขึ้นไป

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2560
เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง เรียนที่ ม.ศรีปทุม

#47ปีSPU #วิทยาลัยท่องเที่ยวและการบริการ #มหาวิทยาลัยศรีปทุม