งานวิชาทหาร ม.ศรีปทุม เปิดยื่นขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร วันนี้ถึง 30 พ.ย.60

UploadImage
 

ประชาสัมพันธ์สำหรับ นักศึกษาชาย ที่เกิดในปี พ.ศ.2540
ให้ติดต่อเพื่อขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร
ตั้งแต่วันนี้จนถึง 30 พฤศจิกายน 2560
วันจันทร์ -วันศุกร์  เวลา 09.00 - 17.00 น.

ที่งานวิชาทหาร กลุ่มงานกิจการนักศึกษา
ห้อง 501 ชั้น 5 อาคารกิจกรรมนักศึกษา (อาคาร 10)
 
เอกสารที่ใช้ประกอบการผ่อนผันฯ ลาศึกษาต่อ จำนวน 3 ชุด
1.สำเนา สด.9
2.สำเนา สด.35
3.สำเนาทะเบียนบ้าน
4.หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา
5.สำเนาบัตรประชาชน
 
สอบถามได้ที่
งานวิชาทหาร กลุ่มงานกิจการนักศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.
โทร 0 2579 1111 ต่อ 2630 หรือ 081 638 2106