อาจารย์วัชธนพงศ์ ยอดราช บรรยายหัวข้อ “การนำกิจกรรมระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิตมาประยุกต์ใช้ในการจัดการงานอาชีพ”

UploadImage
 

อาจารย์วัชธนพงศ์ ยอดราช บรรยายหัวข้อ “การนำกิจกรรมระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิตมาประยุกต์ใช้ในการจัดการงานอาชีพ” ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์บริหารธุรกิจในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ในวันที่ 3 กันยายน 2560