หลักสูตรอบรม พัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี เก็บชั่วโมง CPD ผู้ทำบัญชี และผู้สอบบัญชี

UploadImage
 

คณะบัญชี  ขอเชิญร่วมอบรม
หลักสูตรการพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง
ทางวิชาชีพของผู้ทำบัญชี และผู้สอบบัญชี


การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพของนักบัญชี (CPD) 
เรื่อง “Update การบัญชี ภาษีอากร และสอบบัญชี”

 
หัวข้อการบัญชี วันอาทิตย์ที่  1 ตุลาคม  2560 
วิทยากร :  อาจารย์พรรณทิพย์ อย่างกลั่น 
    คุณอนุนุช วรรณสุทธิ์ 

หัวข้อภาษีอากร วันเสาร์ที่  7 ตุลาคม 2560  
วิทยากร :  ดร. กวินทิพย์ บุญสร้าง

หัวข้อการสอบบัญชี วันอาทิตย์ที่  8  ตุลาคม 2560  
วิทยากร :  คุณเทวัญ วิจิตรปรีดา

นักบัญชีสามารถนับชั่วโมง CPD ผู้ทำบัญชี และผู้สอบบัญชีได้ 19.30 ชม.
ค่าสมัครเข้าอบรม 2,000 บาทดาวน์โหลดใบสมัคร ไฟล์แนบ
กำหนดการ ไฟล์แนบ


สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 25 กันยายน 2560

 

*ฟรีอาหารกลางวันส่งหลักฐานการสมัครอบรม ได้ที่
E-mail : matta.si@spu.ac.th


ติดต่อสอบถาม
คณะบัญชี  ชั้น 10  อาคาร 9
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2374
Fax : 0 2579 1111 ต่อ 2375