ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ส่งตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ

UploadImage
 

รายนามโรงเรียนที่ส่งตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
(เรียงลำดับตามตัวอักษร)
 
 
ลำดับที่ ชื่อโรงเรียน
1 เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
2 เตรียมอุดมศึกษา
3 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
4 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี
5 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
6 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี
7 เทพมงคลรังษี
8 เทพลีลา
9 เทพศิรินทร์
10 เทพศิรินทร์ร่มเกล้า
11 เทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี
12 เบญจมราชาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์
13 เพชรพิทยาคม
14 เมืองกลางวิทยาคม
15 เสนา"เสนาประสิทธิ์"
16 เอกอโยธยา
17 แก่งคอย
18 โชคชัยสามัคคี
19 โนนสูงศรีธานี
20 โพธาวัฒนาเสนี
21 โยธินบูรณะ
22 ไทยคริสเตียน
23 กรรณสูตศึกษาลัย
24 กระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ "
25 กาญจนานุเคราะห์
26 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
27 กีฬานครนนท์วิทยา ๖
28 คงคาราม
29 คุรุประชาสรรค์
30 จุนวิทยาคม
31 จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
32 จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
33 ชลราษฎรอำรุง
34 ชัยบาดาลวิทยา
35 ชัยมงคลพิทยา
36 ดอนเมืองจาตรุจินดา
37 ดัดดรุณี
38 ตาคลีประชาสรรค์
39 ท่ามะกาวิทยาคม
40 ทิวไผ่งาม
41 นครสวรรค์
42 นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
43 นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
44 นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
45 นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ
46 นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
47 นางเเดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก
48 บดินทรเดชา (สิงห์  สิงหเสนี) สมุทรปราการ
49 บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)
50 บ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา
51 บางปะกอกวิทยาคม
52 บางปะอิน " ราชานุเคราะห์ ๑ "
53 บุแกรงวิทยาคม
54 ปทุมธานี'นันทุมุนีบำรุง'
55 ปักธงชัยประชานิรมิต
56 พนมทวนชนูปถัมภ์
57 พรตพิทยพยัต
58 พระโขนงพิทยาลัย
59 พระปฐมวิทยาลัย
60 พังโคนวิทยาคม
61 มงฟอร์ตวิทยาลัย
62 ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา
63 มหรรณพาราม
64 มักกะสันพิทยา
65 มัธยมด่านขุนทด
66 มัธยมวัดเบญจมบพิตร
67 มัธยมวัดบึงทองหลาง
68 มัธยมวัดสิงห์
69 มัธยมวัดหนองแขม
70 มัธยมวัดหนองจอก
71 ยางหล่อวิทยาคาร
72 ระยองวิทยาคม
73 รัตนโกสินทร์สมโภชน์ลาดกระบัง
74 รัตนาธิเบศร์
75 ราชโบริกานุเคราะห์
76 ราชนีบน
77 ราชวินิต นนทบุรี
78 ราชวินิต มัธยม
79 ราชวินิตบางแก้ว
80 ฤทธิยะวรรณาลัย๒
81 ลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา
82 วัดเขมาภิรตาราม
83 วัดราชโอรส
84 วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
85 วิสุทธิกษัตรี
86 ศรีชมภูวิทยา
87 ศรีพฤฒา
88 ศรีมโหสถ
89 สตรีประเสริฐศิลลป์
90 สตรีวรนาถบางเขน
91 สตรีวัดอัปสรสวรรค์
92 สตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทรบรมราชชนี
93 สตรีอ่างทอง
94 สมุทรปราการ
95 สรรพวิทยาคม
96 สระบุรีวิทยาคม
97 สวนกุหลาบวิทยาลัย
98 สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
99 สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
100 สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
101 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
102 สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง
103 สารสาสน์วิเทศรังสิต
104 สารสาสน์วิเทศศึกษา
105 สุรศักดิ์มนตรี
106 หนองแซงวิทยา
107 หัวไผ่วิทยาคม
108 หัวหิน
109 หาดใหญ่วิทยาลัย
110 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
111 อนุราชประสิทธิ์
112 อัมพรไพศาล
113 อัสสัมชัญธนบุรี
114 อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
115 อำนาจเจริญ
116 อุทัย