ขอเชิญร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

UploadImage
 

 
เนื่องในโอกาสมหามงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่  ๙  ทรงมีพระชนมายุครบ ๘๕  พรรษา ในวันที่  ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่  ๙  วันศุกร์ที่  ๑๑  สิงหาคม  ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น.  ณ เอ็กซิบิชั่น ฮอลล์  ชั้น ๑  โซน A  อาคาร  ๔๐ ปี ศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.
 
๐๙.๓๐  น.  คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ผู้แทนนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม
                 พร้อมเพรียงกัน ณ Exhibition Hall ชั้น ๑ อาคาร ๑๑  มหาวิทยาลัยศรีปทุม
๑๐.๐๐ น.    การแสดงเบิกโรงชุดหนุมานจับนางสุพรรณมัจฉา และการแสดงรำถวายพระพร
๑๐.๑๕ น.    พิธีวางพุ่มเงิน-ทองถวายราชสักการะ
                 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙
                 -  นักศึกษาวิชาทหาร
                 -  สโมสรนักศึกษา
                 -  คณะนิติศาสตร์
                 -  คณะนิเทศศาสตร์
                 -  คณะบริหารธุรกิจ
                 -  คณะบัญชี
                 -  คณะศิลปศาสตร์
                 -  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
                 -  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์   
                 -  คณะวิศวกรรมศาสตร์
                 -  คณะดิจิทัลมีเดีย
                 -  วิทยาลัยนานาชาติ
                 -  วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
                 -  วิทยาลัยการบินและคมนาคม
                 -  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
                 -  วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ
                 -  สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
 
๑๐.๓๐ น.   ประธานในพิธี
                -  เปิดกรวยดอกไม้บนพานธูปเทียนแพ
                -  อ่านคำถวายพระพรเทิดพระเกียรติ
๑๐.๔๕ น.   ร่วมกันขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี
๑๑.๐๐ น.   ลงนามถวายพระพร
๑๑.๓๐ น.   ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก  เป็นอันเสร็จพิธี

การแต่งกาย
สุภาพบุรุษ : สวมเสื้อเชิ้ตสีขาว  สวมสูทองค์กร หรือสีดำ/เทา  
สุภาพสตรี : สวมเสื้อสีขาว / สวมสูทองค์กร หรือสูทสีดำ/เทา  และสวมกระโปรงคลุมเข่า
นักศึกษา :  สวมเครื่องแบบนักศึกษามหาวิทยาลัย