นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติร่วมประชุมโครงการยูเอ็นฯ "University Scholars Leadership Symposium-USLS 2017"

UploadImage
 

นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติม.ศรีปทุมเข้าร่วมการประชุม University Scholars Leadership Symposium (USLS) - Building Life Giving Hope ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-7 สิงหาคม 2560 ณ องค์กรสหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

นักศึกษาได้มีโอกาสพบเพื่อนมากกว่า 100 ประเทศทั่วโลก แลกเปลี่ยนความคิดเห็น พูดคุย พร้อมทั้งยังได้ฟัง เปิดมุมมอง ประสบการณ์ใหม่จากวิทยากร และยังเข้าร่วมทำกิจกรรมกับเด็กที่ขาดแคลนโอกาสที่ศูนย์บ้านเมตตา คลองเตย ถือเป็นอีกหนึ่งโอกาสการเรียนรู้ระดับโลกผ่านประสบการณ์จริงของนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติศรีปทุม

#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง

#เส้นทางการเรียนรู้สู่โอกาสการทำงานเครือข่ายระดับโลก