จิตอาสา ปลูกป่าใต้ทะเล

UploadImage
 


จิตอาสา ปลูกป่าใต้ทะเล  By The Angel Club
ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ รวมถึงเครือข่าย

จิตอาสานักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ปลูกป่าใต้ทะเล ครั้งที่ 5
เพื่อร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศน์ทางทะเลให้สมดุล  สร้างความสมบูรณ์ และ สร้างความยั่งยืนด้าน
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ในระยะยาวต่อไป 

วันเสาร์ ที่ 22 กรกฏาคม 2560
ณ ชุมชนนาเกลือ อ.พัทยา จ.ชลบุรี
เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง เรียนที่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
#47ปีSPU #จิตอาสา #วิทยาลัยท่องเที่ยวและการบริการ #มหาวิทยาลัยศรีปทุม