รองอธิบดี CSCSE ก.ศึกษาธิการจากจีน เข้าเยี่ยมชม SPU

UploadImage
 

รองอธิบดี CSCSE กระทรวงศึกษาธิการ สาธารณรัฐประชาชนจีน เยี่ยมชม ม.ศรีปทุม กล่าวชื่นชมในคุณภาพและความทันสมัยและพร้อมสนับสนุนนักศึกษาจีนศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัย
 
วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้การต้อนรับ Mr. CHE Weimin - Deputy Director General, Chinese Service Center for Scholarly Exchange กระทรวงศึกษาธิการ สาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมคณะในการเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยศรีปทุมและร่วมหารือกับ ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน - อธิการบดีพร้อมผู้บริหาร ณ อาคาร 40 ปีศรีปทุม ชั้น 14 บอร์ดรูม วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพฯ
 
ในการนี้ Mr. CHE Weimin ได้กล่าวชื่นชมมาตรฐานการเรียนการสอน อุปกรณ์สนับสนุนที่ครบครันและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ CSCSE พร้อมที่จะแนะนำและให้การสนับสนุนนักศึกษาจีนเพื่อเข้ามาศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม