สถาปัตย์ ม.ศรีปทุม ชวนฟังสถาปนิกระดับโลก พร้อมชมสุดยอดผลงาน THESIS EXHIBITION งาน SOA - X10.2

UploadImage
 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เชิญชวนร่วมงาน SOA - X10.2
ระหว่างวันที่ 20 – 25 มิถุนายน 2560 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (BACC) ชั้น 1
ภายในงานพบกับกิจกรรม

 
วันที่ 20 - 25 มิ.ย. 60  : Natural Selection
THESIS EXHIBITION
 เวลา 10.00 – 18.00 น. ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (BACC) ชั้น L และชั้น 1
จัดนิทรรศการแสดงผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาที่จบการศึกษานักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในปีการศึกษา 2558 จำนวน 50 ผลงาน
*พิธีเปิดงานนิทรรศการแสดงผลงาน วันที่ 20 มิ.ย. 60
ณ บริเวณโถงด้านหน้า ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (BACC) ชั้น 1
15.00 น.  เชิญคุณอัชชพล    ดุสิตนานนท์ นายกสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวเปิดงานนิทรรศการ
15.15 น.  เชิญคุณอัชชพล    ดุสิตนานนท์  ตัดลูกโป่ง เพื่อเป็นการเปิดงาน คณบดี  อาจารย์ และผู้มีเกียรติ ร่วมกันเปิดงาน 
15.30 น.  ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกัน
15.50 น.  พิธีกรและนายกเดินสัมภาษณ์และพูดคุยกับนักศึกษา
17.30 น.  คณบดีกล่าวขอบคุณและมอบของที่ระลึก
 
 
วันที่ 23 - 24 มิ.ย. 60 : Timber
Lecture Series EP.3  : 23 มิ.ย. 60 เวลา 08.00-17.00 ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.
กิจกรรมปฏิบัติการออกแบบ Workshop ของนักศึกษาสาขาสถาปัตยกรรมจากมหาวิทยาลัยต่างๆ
กำหนดการ
08.00 – 08.30 น.  นักศึกษาลงทะเบียน และรับฟังรายละเอียดก่อนเข้าสู่กิจกรรมปฏิบัติการออกแบบ Workshop
09.00 – 12.00 น.  กิจกรรมปฏิบัติการออกแบบ Workshop ช่วงที่ 1 โดยมี Mr. Jun Igarashi เป็นผู้ให้คำแนะนำ
12.00 – 12.30 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 16.00 น.  กิจกรรมปฏิบัติการออกแบบ Workshop ช่วงที่ 2 โดยมี Mr. Jun Igarashi เป็นผู้ให้คำแนะนำ
16.00 – 16.30 น.  พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติการออกแบบ Workshopและถ่ายรูปร่วมกัน
16.30 – 17.00 น.  สรุปกิจกรรม และประเมินผล
 
International Lecture Series & Professional Workshop : 24 มิ.ย. 60
เวลา 11.30 – 17.30 น. ณ บริเวณชั้น 1 ห้องบอลลูน หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
กำหนดการ
11.30 – 13.00 น.  เปิดรับลงทะเบียน
13.00 – 13.15 น.  ผู้สนับสนุนประเภท Platinum แนะนำบริษัท และผลิตภัณฑ์ ช่วงที่ 1
13.30 – 15.30 น.  การบรรยายจากสถาปนิกชาวญี่ปุ่น : Mr. Jun Igarashi จาก Jun Igarashi Architects
15.30 – 15.45 น.  จบการบรรยายจาก Mr. Jun Igarashi
15.45 – 16.30 น.  การบรรยายจากสถาปนิกชาวไทย คุณบุญเสริม เปรมธาดา
16.30 – 17.15 น.  การบรรยายจากสถาปนิกชาวไทย คุณสันธาน เวียงสิมา
17.15 – 17.45 น.  ช่วงถาม – ตอบ โดย Mr. Jun Igarashi และ สถาปนิกชาวไทย

วันที่ 25 มิ.ย.60 :  ARCHINDY – DOMINO CHALLENGE 2017
วันรับบรีฟ (วันรับโจทย์การแข่งขัน ที่หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร จำนวนนักศึกษา)
10.00 - 10.30  ผู้ร่วมแข่งขันลงทะเบียนเข้างาน และถ่ายรูปทีม
10.30 - 10.45  คณบดีกล่าวต้อนรับนักเรียนที่มาเข้าร่วมกิจกรรม    
10.45 – 11.00  รับโจทย์และอุปกรณ์การแข่งขัน และตารางการแข่งขัน แนะนำทีมจากโรงเรียนต่างๆ (พิธี)
11.00 – 11.15  แนะนำวัสดุอุปกรณ์การแข่งขัน  โดย LEOWOOD
11.15 – 12.00  เรียนรู้วิธีการทดลองสร้างเหตุการณ์ โดมิโนจำลองด้วย โปรแกรม MAYA โดย อาจารย์โพธิ์ ให้นักเรียนได้ทดลองทำคร่าวๆ สอน 30 นาที แล้วจึงให้ลองทำ
12.00 – 13.00  สัมภาษณ์ทีม และถ่ายวิดีโอแนะนำตัว

สอบถามเพิ่มเติม สำนักงานเลขานุการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
โทรศัพท์ 02 579 1111 ต่อ 2166 , 2115 โทรสาร 02 579 1111 ต่อ 2106
อีเมล์ : architecture@spu.ac.th
ผู้ประสาน : นายฉัตรชัย จันทร์อ่ำ 086-7548399