สถาปัตย์ ม.ศรีปทุม ดึงมืออาชีพ Timber Culture ระดับโลก ขึ้นเวที International Lecture Series ep.3

UploadImage
 

วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 - 17.30 น. ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม  
เปิดเวที International Lecture Series ep.3 : Timber Culture (ได้ พวต.)
โดยวิทยากรมืออาชีพระดับโลกในเรื่องการออกแบบจากงานไม้
สถาปนิกชาวญี่ปุ่น JUN IGARASHI
คุณบุญเสริม เปรมธาดา ผู้ออกแบบ The Wine Ayutthaya
และเสริมทัพคลังความรู้ในการใช้วัสดุ และอุปกรณ์ต่างกับ คุณสันธาน เวียงสีมา
 
และนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) สำหรับนักศึกษา
วันที่ 23 มิถุนายน 2560 เวลา 9.00 - 18.00 น.
ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.
 
ราคาบัตร
LECTURE (220 ที่นั่ง)
ราคา 300 บาท นักเรียน – นักศึกษา ศิษย์เก่า
ราคา 700 บาท บุคคลทั่วไป
 
WORKSHOP สำหรับนักเรียนนักศึกษาเท่านั้น (รับจำนวนจำกัด 50 ท่าน)
ราคา 1200 บาท (สำหรับผู้ลงทะเบียนกิจกรรม WORKSHOP เพียงอย่างเดียว)
ราคา 1000 บาท (สำหรับผู้ลงทะเบียนกิจกรรม WORKSHOP และ LECTURE)
 
เว็บไซต์ สำหรับลงทะเบียน : https://goo.gl/forms/ZxBBucmHXFT4xGUH2
 
*เมื่อท่านลงทะเบียนแล้วกรุณารอรับอีเมล์ยืนยันก่อนชำระค่าลงทะเบียน
ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับกิจกรรม สอบถามข้อมูลได้ที่
สำนักงานเลขานุการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม โทรศัพท์ 02 579 1111 ต่อ 2166 , 2115
โทรสาร 02 579 1111 ต่อ 2106 อีเมล์ : architecture@spu.ac.th
ผู้ประสาน : นายฉัตรชัย จันทร์อ่ำ 086-7548399
 
กำหนดการ วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2560  
กิจกรรมบรรยายทางวิชาการในงาน Lecture Series EP.3 : Timber Culture
11.30 – 13.00 น.  เปิดรับลงทะเบียน บริเวณโถงด้านหน้า ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 ณ หอศิลป์กรุงเทพฯ
13.00 – 13.15 น.  ผู้สนับสนุนประเภท Platinum แนะนำบริษัท และผลิตภัณฑ์ ช่วงที่ 1 ภายในห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 ณ หอศิลป์กรุงเทพฯ
13.30 – 15.30 น.  การบรรยายจากสถาปนิกชาวญี่ปุ่น : Mr. Jun Igarashi จาก Jun Igarashi Architects ภายในห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 ณ หอศิลป์กรุงเทพฯ
15.30 – 15.45 น.  จบการบรรยายจาก Mr. Jun Igarashi พักรับประทานอาหารว่าง 15 นาที บริเวณโถงด้านหน้า ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 ณ หอศิลป์กรุงเทพฯ
15.45 – 16.30 น.  การบรรยายจากสถาปนิกชาวไทย คุณบุญเสริม เปรมธาดา ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 ณ หอศิลป์กรุงเทพฯ
16.30 – 17.15 น.  การบรรยายจากสถาปนิกชาวไทย คุณสันธาน เวียงสิมา ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 ณ หอศิลป์กรุงเทพฯ
17.15 – 17.45 น.  ช่วงถาม – ตอบ โดย Mr. Jun Igarashi และ สถาปนิกชาวไทย ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 ณ หอศิลป์กรุงเทพฯ

จบกิจกรรมการบรรยาย Lecture Series EP.3 : Timber Culture