กำหนดการต่อสัญญากู้ยืมฯ ประจำปีการศึกษา 2560 สำหรับนักศึกษากองทุนกู้ยืมฯ กยศ./กรอ. รหัส 55 - 59

UploadImage
 

ประกาศจาก สนง.ทุนการศึกษา ม.ศรีปทุม

เรื่อง กำหนดการต่อสัญญากู้ยืมฯ ประจำปีการศึกษา 2560 สำหรับนักศึกษากองทุนกู้ยืมฯ กยศ./กรอ. รหัส 55 - 59

นักศึกษากู้ยืม กยศ./กรอ. ที่เคยมีประวัติการกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อการศึกษา (รวมถึงผู้ที่เว้นการกู้บางปี)
ที่มีความประสงค์ต่อสัญญากู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2560 ให้ดำเนินการตามขั้นตอนตามลิ้งค์ประกาศแนบนี้

กยศ.  Click >>>> https://goo.gl/nWKwKx

กรอ.  Click >>>> https://goo.gl/b6a4Cb

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 
สนง.ทุนการศึกษา ม.ศรีปทุม
อาคาร 10 ชั้น 6 ห้อง 602 มหาวิทยาลัยศรีปทุม (บางเขน) 61 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร : 0 2579 - 1111 ต่อ 2130
Fax : 0 2579 - 1111 ต่อ 2137
Email : scholarship@spu.ac.th