เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง การปิดงบการเงิน และการจัดทำรายงานทางการเงิน

UploadImage
 

เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริงการปิดงบการเงิน และการจัดทำรายงานทางการเงิน สำหรับธุรกิจซื้อมาขายไป ธุรกิจให้บริการ อาทิ รับเหมาก่อสร้าง พัฒนาระบบซอฟต์แวร์ บริการขนส่งโลจิสติกส์ และธุรกิจผลิตสินค้า อาทิ ผลิตเสื้อผ้า ผลิตชิ้นส่วนประกอบ เพื่อให้นักศึกษาได้เห็นความแตกต่างการปิดงบการเงินของกิจการแต่ละประเภท ได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์ตรง  โดยอาจารย์สุภาพร แช่มช้อย กรรมการผู้จัดการ สำนักงานบัญชีไทยเอสเอ็มอีการบัญชี วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม และวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2560 ณ อาคารสยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยศรีปทุม