สำนักหอสมุด ม.ศรีปทุม จับมือตลาดหลักทรัพย์ฯ ชวนปฏิวัติความคิด พลิกชีวิตสู่ความมั่งคั่ง

UploadImage
 

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีปทุม จับมือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เชิญชวนนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป มาร่วมปฏิวัติความคิด
เพื่อพลิกชีวิตสู่ความมั่งคั่ง ด้านการออม การวางแผนทางการเงิน
หัวข้อ "เงินทองต้องวางแผน" 

โดย คุณภูริพัฒน์  ปรัชญกุล  
ผู้อำนวยการฝ่าย Wealth บริษัทหลักทรัพย์ดีบีเอส วิเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

กูรูจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่จะพาคุณพลิกมุมมองใหม่

วันพุธที่ 26 เมษายน 2560  เวลา 12.00 - 14.30 น.  
ณ  เธียร์เตอร์รูม ชั้น 3  สำนักหอสมุด
อาคาร 40 ปี ศรีปทุม (อาคาร 11 )มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.