โครงการทัศนศึกษา ตันแลนด์ดินแดนแห่งความสมดุล #สาขาการจัดการ

UploadImage
 

คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ #SPU
ทัวร์ ตันแลนด์ดินแดนแห่งความสมดุล
นอกจากตำราในห้องเรียนแล้ว การฝึกษาดูงานข้างนอก 
ทำให้น.ศ.ได้เรียนรู้กับตัวจริง ประสบการณ์จริง .10 มีนาคม 60.
#สาขาการจัดการ
#คณะบริหารธุรกิจ
#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง