18-24 มี.ค.นี้ ม.ศรีปทุม นัดรวมพลเติมไฟให้หัวใจสีขาว กีฬาดอกบัวเกมส์ ครั้งที่ 20 “SPU White Heart”

UploadImage
 

สโมสรนักศึกษา ร่วมกับ กลุ่มงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ขอเชิญชาวศรีปทุม ร่วมเชียร์และชมการแข่งขันกีฬาภายใน “ดอกบัวเกมส์  ครั้งที่ 20”
“SPU White Heart” ระหว่างวันที่ 18 - 24 มีนาคม 2560  เวลา 09.00 – 18.00 น.
ณ ยิมเนเซียม ชั้น 12 อาคาร 30 ปี ศรีปทุม (อาคาร 9) และสนามกีฬาภายในมหาวิทยาลัย


ตารางการแข่งขัน ระหว่าง 18 – 24 มีนาคม 2560
-ตารางแข่งขันวอลเลย์บอล
-ตารางแข่งขันบาสเกตบอล
-ตารางแข่งขันฟุตซอล
-ตารางแข่งขันเปตอง
-ตารางแข่งขันแบดมินตัน
-ตารางแข่งขันเทเบิลเทนนิส
-ตารางแข่งขันผู้นำเชียร์

กำหนดการพิธีเปิด (24 มีนาคม 2560)
08.30 น.    - ขบวนพาเหรด / นักกีฬาทุกคณะพร้อมกัน ณ ลานกิจกรรมหน้าอาคาร 11
08.45 น.    - เคลื่อนขบวนพาเหรดและนักกีฬาเดินเข้าสู่บริเวณลานพิธีเปิด โดยมีลำดับดังนี้
               - วง “ม่วนคัก บอยแบรนด์”
               - สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม
               - คณะนิติศาสตร์           
               - คณะนิเทศศาสตร์
               - คณะบริหารธุรกิจ          
               - คณะดิจิทัลมีเดีย
               - คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ       
               - คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
               - คณะศิลปะศาสตร์       
               - คณะบัญชี
               - คณะวิศวกรรมศาสตร์       
               - วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
               - วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน   
               - วิทยาลัยนานาชาติ
               - วิทยาลัยการบินและคมนาคม
09.00 น.   - ผู้บริหาร คณะครู ทุกท่าน พร้อมกันที่บริเวณลานพิธี สนามกีฬาในร่ม อาคาร 9 ชั้น 12
              - พิธีกรกล่าวต้อนรับตัวแทนนักกีฬาแต่ละคณะเข้าสู่บริเวณลานพิธี 
              - เมื่อเข้ามาถึงบริเวณแล้วให้ขบวนพาเหรดตั้งแถวตามจุดที่ได้เตรียมไว้ 
              - ประธานในพิธี เดินทางมาถึงบริเวณลานพิธี 
              - ตัวแทนนักศึกษา กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี
              - ประธานกล่าวเปิด การแข่งขันกีฬา “ดอกบัวเกมส์” ครั้งที่ 20 ประจำปีการศึกษา 2559
              - ประธานร่วมการแสดงรำวง กับนักศึกษาชมรม PD เพื่อเปิดพิธีอย่างเป็นทางการ
09.30 น.  - เสร็จสิ้นพิธีฯ