ม.ศรีปทุม เชิญร่วมงานและนำเสนอผลงานวิจัย SPUCON2020 ครั้งที่ 15