เรียน บัญชี ไม่จำเป็นต้องเก่งเลข By พี่หยก ดนุนาถ

เรียน บัญชี ไม่จำเป็นต้องเก่งเลข By พี่หยก ดนุนาถ

P R O F I L E

หยก – ดนุนาถ เจนเสถียร
คณะบัญชี
ธุรกิจที่อยากทำ : อยากทำธุรกิจเกี่ยวกับวิตามินและอาหารเสริม
IG : _danucharm

เหตุผลที่เรียนคณะนี้

พี่หยก คิดว่าอาชีพนักบัญชีมีความมั่นคงในอนาคตสูง และสามารถนำไปต่อยอดได้ในทุกธุรกิจ เราสามารถตรวจสอบงบการทำบัญชีได้โดยไม่ผิดพลาดค่ะ

เรียนหนักอย่างที่เขาพูดกันไหม

เรียนไม่หนักเลยค่ะ แต่มีการบ้านเยอะมาก ซึ่งพี่ไม่เคยเครียดเลย เพราะถ้าเราเข้าใจหลักการทำบัญชีมันก็จะไม่ยากมาก แถมสนุกไปกับการลงบัญชีด้วยค่ะ

- เ รี ย น บั ญ ชี - ต้องเก่งอะไร

การเรียนบัญชีไม่จำเป็นต้องเก่งเลขหรือคณิตศาสตร์เสมอไปค่ะ เราเต้องใช้ความเข้าใจในการทำบัญชีนั้นๆ มากกว่า และถ้ามีความตั้งใจการเรียนก็ไม่ใช่เรื่องยากเลย

ข้อดีของการเรียนบัญชี

ข้อดีของคณะบัญชีมีหลายอย่างมากเลยค่ะ ไม่ว่าจะเป็นการเปิดธุรกิจ นั้นทำให้เรามีความรอบคอบเรื่องการเงิน ธุรกิจเราเองก็จะได้ตรวจเช็คพื้นฐาน

Most Popular

Categories

On Key

Related Posts

รากฐานที่ดีกับความภูมิใจในการทำงาน

นายณัฐวุฒิ เปลื้องทุกข์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ศิษย์เก่า หลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม สวัสดีครับ กระผมนายณัฐวุฒิ

บัญชี SPU : RD go Campus “ตัวช่วยจัดการภาษีให้เป็นเรื่อง และบทบาทนักบัญชีภาษีอากรในยุคดิจิทัล”

บัญชี SPU : RD go Campus “ตัวช่วยจัดการภาษีให้เป็นเรื่อง และบทบาทนักบัญชีภาษีอากรในยุคดิจิทัล” โดยทีมวิทยากร กรมสรรพากร

บัญชี SPU : RD go Campus “อยากเป็นเจ้าของกิจการต้องรู้ภาษีเงินได้นิติบุคคล และรับมืออย่างไร เมื่อรายได้เกิน 1.8 ล้านบาท”

บัญชี SPU : RD go Campus “อยากเป็นเจ้าของกิจการต้องรู้ภาษีเงินได้นิติบุคคล และรับมืออย่างไร เมื่อรายได้เกิน 1.8

การบัญชี

ปีการศึกษาเทอม 1เทอม 2เทอม 3
สาขา การบัญชี
ปีการศึกษาที่ 140,800 35,80038,40014,700
ปีการศึกษาที่ 243,50037,10014,700
ปีการศึกษาที่ 342,50039,10014,500
ปีการศึกษาที่ 418,90019,000
  ลักษณะการกู้ยื่มฯ2
  ค่าเทอม (4ปี)304,200

ค่าเทอมสาขา

คณะ/สาขาวิชาลักษณะการกู้ยืมฯเทอม 1ตลอด หลักสูตร
คณะบัญชี
การบัญชี240,800 35,800304,200
การบัญชี – ภาษีอากรและการตรวจสอบ240,800 35,800304,200
การบัญชี (หลักสูตร ปวส.)242,600 37,600179,600
การบัญชี (หลักสูตร ปวส. วันอาทิตย์)242,600 37,600179,600
การบัญชี (หลักสูตร ปวส. วันอาทิตย์ On-Zoom)242,600 37,600179,600

การบัญชี ปวส.

ปีการศึกษาเทอม 1เทอม 2เทอม 3
สาขา การบัญชี
ปีการศึกษาที่ 142,600 37,60041,00014,700
ปีการศึกษาที่ 242,50038,800
ปีการศึกษาที่ 3
ปีการศึกษาที่ 4
  ลักษณะการกู้ยื่มฯ2
  ค่าเทอม (4ปี)179,600

การบัญชี (ภาควันอาทิตย์)

ปีการศึกษาเทอม 1เทอม 2เทอม 3
สาขา การบัญชี
ปีการศึกษาที่ 142,600 37,60039,00019,800
ปีการศึกษาที่ 241,10037,100
ปีการศึกษาที่ 3
ปีการศึกษาที่ 4
  ลักษณะการกู้ยื่มฯ2
  ค่าเทอม (4ปี)179,600

หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต

ปีการศึกษาจำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
เสาร์-อาทิตย์
หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต36180,000

การบัญชี (ภาควันอาทิตย์) ออนไลน์

ปีการศึกษาเทอม 1เทอม 2เทอม 3
สาขา การบัญชี
ปีการศึกษาที่ 142,600 37,60039,00019,800
ปีการศึกษาที่ 241,10037,100
ปีการศึกษาที่ 3
ปีการศึกษาที่ 4
  ลักษณะการกู้ยื่มฯ2
  ค่าเทอม (4ปี)179,600

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบัญชี

ปีการศึกษาจำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
เสาร์-อาทิตย์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบัญชี48682,500