5 Insights ต้องรู้ สถาปัตย์ SPU มีดีอะไร

ติด 1 ในอาชีพอิสระ ที่มีรายได้สูง

 

 

มี MOU กับเมืองนาระ ประเทศญี่ปุ่น ส่งนักศึกษาไปฝึกงานและพร้อมทำงานต่อ

 

 

มีโครงการแลกเปลี่ยน ที่ Sugiyama Jogakuen University ประเทศญี่ปุ่น

 

 

 

จุดไฟใส่ไอเดีย กับการเรียนรูปแบบ House Design Studio

 

 

สร้างรายได้เต็มๆ รับโจทย์ทำงานร่วมกับบริษัทสถาปนิกชั้นนำ ตั้งแต่ปี 2