3 หนุ่มวิศวะฯ สุดเจ๋ง! ความเก่งสะดุดตา จนได้รับทุนจากประเทศจีน ศึกษาดูงานระบบราง

3 หนุ่มวิศวะฯ สุดเจ๋ง! ความเก่งสะดุดตา จนได้รับทุนจากประเทศจีน ศึกษาดูงานระบบราง