3 ศาสตร์ ตอบโจทย์! สาขาสื่อสารสถาปัตย์

 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ หรือการออกแบบกายภาพด้านต่างๆ อย่างการออกแบบอาคารสิ่งก่อสร้าง การออกแบบภายใน จนถึงการแสดงออกถึงคุณค่าแห่งศิลปะในสิ่งที่สร้างสรรค์ขึ้น เพราะสถาปัตย์ไม่ได้มีแค่สาขาเดียว และในแต่ละสาขาก็จะมีความแตกต่างกันออกไปตามหลักสูตรและเนื้อหาที่เหมาะสมของแต่ละสาขา

ดังนั้นเราจะชวนน้องๆ มาทำความรู้จักกับ สาขาการสื่อสารสถาปัตยกรรม ที่เป็นมากกว่าศาสตร์ของการออกแบบ แต่ยังรวมศาสตร์ของการสื่อสารและศาสตร์ของดิจิทัลมีเดีย รวมเข้าไว้ด้วยกันอีกด้วย

 

 

ศาสตร์แรกที่แน่นอนอยู่แล้วว่าคนที่จะเรียนสถาปัตย์ ก็ต้องเรียนเกี่ยวกับสถาปัตยกรรม โดยสาขาสื่อสารสถาปัตย์จะต้องเรียนและเข้าใจในแนวคิดพื้นฐานทางสถาปัตยกรรม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการวางแผนออกแบบสถาปัตยกรรม การออกแบบโครงสร้าง รวมถึงการวิเคราะห์ภาพรวมทั้งหมดของงาน ก็สอนเต็มไม่มีกั๊ก!

 

 

ศาสตร์ต่อมาคือ ศาสตร์ของการสื่อสาร หรือ Communication เพราะว่าการสื่อสารเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการติดต่อเรื่องต่างๆ โดยเฉพาะสำหรับสถาปัตย์ ที่การสื่อสารจะทำให้การพูดคุยและการทำงานทุกอย่างง่ายยิ่งขึ้น เมื่อได้มีความสามารถในการสื่อสารโน้มน้าวลูกค้า การเป็นผู้ประสานงานนำผลงานทางสถาปัตยกรรมออกไปสู่บุคคลทั่วไปที่ไม่มีความรู้ทางสถาปัตยกรรม หรือวิธีการสื่อสารที่มัดใจลูกค้า สื่อสารสถาปัตยกรรมก็คัดมาเรียนกับแบบจัดเต็ม!

 

 

และศาสตร์สุดท้ายที่ขาดไม่ได้เลยก็คือ ดิจิทัลมีเดีย ที่จะเอาความสามารถของเทคโนโลยีของเครื่องมือและสื่อทางดิจิทัล มารวมกับศาสตร์ของสถาปัตยกรรม เรียนรู้การใช้เครื่องมือสุดทันสมัย เพื่อการทำงานที่ง่ายขึ้นอีกขั้นและสร้างสรรค์งานด้านสถาปัตย์ นำเสนอผลงานที่ล้ำกว่าใคร!

 

 

นอกจากนี้ก็ยังมีสาขาสถาปัตยกรรม และสาขาการออกแบบภายในของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่มีดีไม่แพ้กัน ขึ้นอยู่กับความชอบและความถนัดของแต่ละคนที่สนใจในงานออกแบบที่ต่างกันไป

ติดตามเรื่องที่น่าสนใจอื่นๆ ได้ที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม arch.spu.ac.th/