เปิดโลกการเรียนรู้! กับเด็กอินเตอร์ การบินนานาชาติ ม.ศรีปทุม @โรงแรมเดอะ เซนต์ รีจิส กรุงเทพฯ

UploadImage

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดย ผศ.ดร.วสวัตติ์ สุติญญามณี หัวหน้าสาขาวิชาธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) นำนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจการบิน (International Airline Business) วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ในระดับ World Class ด้วยการเข้าศึกษาเรียนรู้งานด้านการบริการโรงแรมระดับ 6 ดาว อย่างโรงแรมเดอะ เซนต์ รีจิส กรุงเทพฯ พร้อมด้วยการฝึกประสบการณ์ มารยาทการเข้าสังคมและการบริการระดับสากล เพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้และประสบการณ์ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเรียนรู้มารยาทบนโต๊ะอาหารสากล เมื่อนักศึกษาเรียนจบแล้วจะได้รับประกาศนียบัตรจากทาง St.Regis อีกด้วย

UploadImage

UploadImage
UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage