อธิการบดีฯ ม.ศรีปทุม เข้ามอบกระเช้าและอวยพรวันเกิดนายกสภามหาวิทยาลัย

UploadImage

ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  เข้ามอบกระเช้าผลไม้เพื่อสุขภาพและกล่าวอวยพร แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์ ราชบัณฑิต นายกสภามหาวิทยาลัยศรีปทุม เนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันเกิด ณ ห้องรับรอง ชั้น2 อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.( บางเขน ) เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage